Virpi Mäki-OpasOlen Virpi Mäki-Opas ja olen valmistunut fysioterapeutiksi Tampereen terveydenhoito- oppilaitoksesta vuonna 1998. Olen erikoistunut neurologisiin lapsiasiakkaisiin ja käynyt NDT- koulutuksen (Neurodevelopmental Treatmet) sekä Bobath-vauvaterapiakoulutuksen. Työkokemusta lasten fysioterapiasta minulla on vuodesta 1998 saakka. Ensimmäiset kahdeksan vuotta työskentelin Helsingissä ja sen jälkeen olen toiminut Lehtimäellä ja lähikunnissa. Itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi ryhdyin vuonna 2011 ja siitä lähtien minulla on ollut myös KELA:n kanssa sopimus vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Muita yhteistyökumppaneita ovat Alajärven ja Lapuan kaupunki sekä Kuusioterveys Oy.

Ratsastusterapeutiksi valmistuin vuonna 2004 Ypäjän Hevosopistosta. Lisäksi olen saanut eläinfysioterapeutin pätevyyden v.2010 opiskeltuani Satakunnan ammattikorkeakoulussa, mikä mahdollistaa myös koira- ja hevosasiakkaiden hoitamisen. Hevoset ovat aina kuuluneet elämääni. Kilpailen esteratsastuksessa kansallisella tasolla sekä harrastan pienimuotoista kasvatustoimintaa. Pihapiiristämme löytyy 3 omaa hevosta, joista 2 on omaa kasvattiani sekä tyttäreni ponit, joita pystyn hyödyntämään myös terapiatyössä. Ratsastusterapiatyössä pystyn yhdistämään fysioterapeuttista tietämystäni sekä omaan kokemukseen ja koulutukseen pohjautuvaa tietoa hevosesta ja erityisesti sen liikkeestä ja käyttäytymisestä.

Ammatillinen koulutus:
- Fysioterapeutti, Tampereen terveydenhuolto-oppilaitos, 1998
- Erikoistuminen oppisopimuskoulutuksella lasten fysioterapiaan, Resiinafysio.
- Sherborne-koulutus, Folkhälsan
- Neuropatofysiologian perusteet, Helsingin AMK
- Lapsi leikkii, liikkuu ja kommunikoi, Oulu.
- Neuraalikudoksen mobilisointi, Uudenmaan fysioterapeutit
- NDT-peruskurssi, Oulu
- Erbin pareesi-koulutus, Orton.
- Keskospäivä, Suomen CP-terapiayhdistys
- Somatosensory enhancement to promote movement control and motor learning in pediatric physiotherapy, Suomen NDT-yhdistys.
- Sähköärsytyshoidon käyttö fysioterapiassa, Suomen CP-terapiayhdistys
- Syventävä NDT-kurssi, Oulu.
- 2001-2004 RATSASTUSTERAPIAKOULUTUS, Ypäjän Hevosopisto.
- Fysio- ja toimintaterapian toteutuminen avohoidossa, Niilo Hallman Sali.
- Multisensorinen integraatio toimintakyvyn ehtona, Helsinki Marita Sandström.
- PECS-kommunikaatiomenetelmä, Helsinki Päivi Hyrkkö.
- BOBATH-VAUVATERAPIAKURSSI, NDT-yhdistys.
- OMT-tekniikat neurologisessa kuntoutuksessa, Päivi Pentala.
- LENE-Leikki-ikäisen lapsen neurologinen arvio, Seinäjoen keskussairaala.
- Motoriset taidot ja oppiminen. Movement ABC 2, Seinäjoen AMK.
- Vesiliikunnan ideapäivä, Kuortaneen urehiluopisto.
- Koulutus 15D, 16D ja 17D elämänlaatumittarin käyttöön, Harri Sintonen.
- GAS-Goal Attainment Scaling, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu.
- Reumaa sairastavan lapsen kuntoutus, Fysi ry.
- CP-kuntoutuksen keskeiset elementit moniammatillisesti viitekehyksenä ICF: 1.osa Hemiplegia ja Diplegia, 2.osa Hypotonia ja tetraplegia ja 3.osa monivammaisuus. Terapeija.
- Sensomoottori koulutus ja siihen liittyvä jatkokoulutus, Veli Laurinsalo.
- Haasteena spastisuus neurologisessa kuntoutuksessa, Suomen Kuntoutuskouluttajat ry
- Lasten tule-oireet ja fysioterapia, Suomen Kuntoutuskouluttajat ry
- Toimintakyky - asiakkaan tavoitteista arjen osallistumiseen, Erja Kaakkuriniemi, Valteri.


© T:mi Virpi Mäki-Opas   |   Kopiointi kielletty!
webdesign Valokuvaus Tuulia N 2014